Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
Concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

“The Planner”

Perioada concursului: 01 februarie 2019 – 31 octombrie 2019

 

 

CAPITOLUL I

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

 

1.1. Concursul “The Planner “ referit in continuare drept “Concursul”, este organizat de K–Event Solutions S.R.L., prin reprezentant legal – administrator – domnul Alin Augustin Paul Caraman, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Italiana nr. 21, sector 2, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J40/ 8863/ 2009, cod unic de inregistrare RO 25886400, adresa de posta electronica contact@nunti.ro, denumita in continuare “Organizator”.

1.2. Avand in vedere ca premiile acordate in cadrul concursului sunt castigate exclusiv datorita abilitatii, cunostintelor si perspicacitatii Participantilor in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.), castigatorii fiind desemnat in functie de prestatia lor efectiva non-pecuniara, prezentul concurs NU reprezinta o loterie sau o campanie publicitara, asa cum dispun in mod expres   prevederile art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.3. Concursul se desfasoara pe baza prezentului Regulament Oficial, referit in continuare drept “Regulamentul”, participantii la concurs fiind obligati sa il respecte.

1.4. Prin inscrierea in concurs, participantii sunt de acord cu toate clauzele Regulamentului.

1.5. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • pe site-ul www.nunti.ro
 • trimitand o solicitare scrisa in atentia Organizatorului, pe adresa postala a sediului social mai sus-mentionat.

1.6. Organizatorul are dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul unilateral de a suspenda, inceta, intrerupe termporar si prelungi desfasurarea concursului, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale la Regulament sau prin intocmirea deciziilor de suspendare, incetare, intrerupere temporara si prelungire, dupa caz, urmand ca astfel de modificari/completari si decizii sa intre in vigoare numai dupa aducerea lor la cunostiinta publicului, prin publicarea pe site-ul www.nunti.ro

 

 

CAPITOLUL II

DURATA, INTERVALE ORARE, LOCUL DE DESFASURARE, ACTIVITATI

 

2.1. Concursul este organizat pe intreg teritoriul Romaniei, in oricare dintre locatiile alese de catre Organizator in Romania, insa cu precadere in Bucuresti si judetul Ilfov. Cu titlu exemplificativ, fara ca enumerarea de mai jos sa fie limitativa, locatiile in care se va desfasura concursul pot fi: la sediul si punctele de lucru ale Organizatorului, in cadrul targurilor organizate (Mariage Fest, Salonul Imobiliar, Wine and Street Food Festival, Luxury Fair etc.), in locurile de desfasurare a altor evenimentelor organizate (nunti, petreceri private, petreceri corporate, evenimente ad-hoc, stradale etc.), in locatiile Casei Regale a Romaniei, in locatiile furnizorilor Casei Regale a Romaniei (Bon Mariage fiind Furnizor oficial pentru servicii de organizare evenimente), in locurile de desfasurare a training-urilor oferite de Wedding Planner-i internationali, invitati special in Romania pentru acest concurs, in turnee in Romania, alaturi de artisti romani si straini celebri.

2.2. Concursul se va desfasura in perioada 01 februarie 2019 – 31 octombrie 2019, referita in continuare drept ”Perioada”.

2.3. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

2.4. Avand in vedere specificul activitatilor de planificare a evenimentelor, respectiv desfasurarea activitatilor cu precadere in zilele nelucratoare sau de sarbatoare legala, precum si pe timpul noptii, Concursul se va desfasura fara a exista un interval orar prestabilit, Participantii selectati pentru a participa la faza I si faza a II-a trebuind sa dea dovada de solicitudine si determinare pentru participarea la aceste activitati, in intervalele orare stabilite si comunicate verbal de catre Organizator, la libera sa alegere, fara indeplinirea altor formalitati.

2.5. Avand in vedere specificul activitatilor de planificare a evenimentelor, respectiv necesitatea de a asigura organizarea ireprosabila a evenimentelor si rezolvarea tuturor situatiilor prevazute sau neprevazute care pot aparea, Concursul se va desfasura fara a exista un set exact si prestabilit de activitati si sarcini, Participantii selectati pentru a participa la faza I si faza a II-a trebuind sa dea dovada de inventivitate, originalitate si ingeniozitate in participarea si aducerea la indeplinire a activitatilor si sarcinilor stabilite si incredintate verbal de catre Organizator, la libera sa alegere, fara indeplinirea altor formalitati.

 

 

CAPITOLUL III

DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care se inscriu in Concurs in conditiile prezentului Regulament, care declara ca accepta termenii si conditiile prezentului Regulament si care, la data inscrierii in Concurs, sunt majore potrivit legii romane.

3.2. Pentru acordarea fiecarui premiu in parte, castigatorii trebuie sa fie in viata la data scadentei obligatiei Organizatorului de plata a premiilor. In caz contrar, la libera apreciere a Organizatorului si fara indeplinirea altor formalitati, premiul/premiile in discutie pot fi acordate mostenitorilor castigatorului, altor Participanti ori nu vor mai fi acordate deloc.

3.3. La aceasta Concurs nu au drept de participare prepusii, persoane fizice, ai Organizatorului.

3.4. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament.

 

 

CAPITOLUL IV

PREMIILE

 

4.1. Marele premiu, in valoare bruta de 25.000 eur, va fi atribuit acelui Participant dintre cei ramasi in faza a II-a a Concursului, care, pe baza abilitatilor, cunostintelor, perspicacitatii in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.) si a implicarii sale in Concurs este ales/desemnat drept castigator al Concursului de catre Organizator, la libera sa alegere, fara indeplinirea altor formalitati, pe baza evaluarii sale subiective privind abilitatile, cunostintele, perspicacitatea si implicarea Participantilor in Concurs.

4.2 De asemenea, castigatorul marelui premiu are optiunea de a se angaja la Organizator, pe baza de contract individual de munca, in functia de Senior Event/Wedding Planner, incepand cu data de 15.11.2019.

4.3. Toti cei 12 Participanti care, pe baza abilitatilor, cunostintelor, perspicacitatii in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.) si a implicarii lor in Concurs, acced in faza a II-a a Concursului prin desemnare de catre Organizator, la libera sa alegere, fara indeplinirea altor formalitati, pe baza evaluarii sale subiective privind abilitatile, cunostintele, perspicacitatea si implicarea Participantilor in Concurs, vor primi cate un premiu in valoare bruta de 1.000 eur.

4.4. In plus, toti cei 12 Participanti care, pe baza abilitatilor, cunostintelor, perspicacitatii in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.) si a implicarii lor in Concurs acced in faza a II-a a Concursului, vor primi premii suplimentare in cadrul fazei a II-a a Concursului, premii a caror valoare insa va fi stabilita de catre Organizator, la libera sa alegere, fara indeplinirea altor formalitati.

4.5. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii.

4.6. Plata premiilor se va face in lei, la cursul de schimb valutar eur/leu comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data scadentei obligatiei de plata a premiilor.

4.7. Pentru a incasa premiile, castigatorii acestora se obliga sa comunice Organizatorului datele bancare (cont IBAN, numele bancii unde este deschis contul), obligatia Organizatorului de plata a premiilor fiind suspendata pana la data comunicarii de catre castigatorii in cauza a datelor bancare mai sus mentionate.

4.8. Conform prevederilor Codului fiscal referitoare la impozitarea veniturilor din premii, Organizatorul va retine si va varsa la bugetul de stat, impozitul pe veniturile din premii, in valoare de 10% din venitul net.

4.9. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului. Fara ca exemplificarea sa fie limitativa, sunt considerate cheltuieli normale de desfasurare a Concursului:

 • costurile de transport de la domiciliu/resedinta Participantului la locatiile de desfasurare a Concursului, in situatiile in care Organizatorul, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, alege sa nu asigure transportul Participantilor,
 • costurile de masa, de intretinere si de cazare a Participantilor pe perioada Concursului, cu exceptia acelora care sunt aferente deplasarii Participantilor in afara municipiului Bucuresti cu ocazia desfasurarii Concursului (exemplu: cheltuielile de masa, de intretinere si de cazare cu ocazia participarii la turnee in afara Bucurestiului etc.),
 • costurile determinate de apelarea Organizatorului in vederea obtinerii de informatii cu privire la Concurs sau cu privire la modalitatea de intrare in posesia unui premiu castigat etc.
 • costurile determinate de ridicarea/inmanarea premiilor, altele decat cele incluse in prezentul Regulament.

4.10. Pentru claritatea Regulamentului, se precizeaza ca NU cad in sarcina Organizatorului si Organizatorul nu va avansa/rambursa cheltuielile prevazute la articolul anterior.

 

 

CAPITOLUL V

MECANISMUL CONCURSULUI

 

5.1. Organizatorul isi propune ca prin intermediul Concursului sa identifice un Participant care, datorita abilitatilor, cunostintelor, perspicacitatii in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.), a performantelor si a implicarii sale in Concurs, sa fie desemnat castigatorul Marelui Premiu.

5.2. De asemenea, Organizatorul isi propune ca prin intermediul Concursului, insa pe baza abilitatilor, cunostintelor, perspicacitatii in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.), a performantelor si a implicarii in Concurs, sa acorde celelalte premii cu care este dotat Concursul celor 12 Participanti directi calificati in faza a II-a a Concursului.

5.3. Pentru claritatea Regulamentului, se precizeaza ca desemnarea castigatorilor premiilor concursului NU se va face prin tragere la sorti, ci doar pe baza abilitatilor, cunostintelor, perspicacitatii in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.), a performantelor si a implicarii in Concurs a Participantilor.

5.4. Concursul va avea patru faze:

 • faza de inregistrare, in care persoanele interesate se pot inscrie in Concurs,
 • faza de selectie, in care dintre toti Participantii inscrisi in concurs, vor fi selectati 36 de Participanti, din care 24 de Participanti directi si 12 Participanti de rezerva, ce vor fi repartizati pentru a participa in cele doua grupe ale fazei I,
 • faza I, divizata in doua perioade, respectiv 01.02.2019 – 31.03.2019 si 01.04.2019 – 31.05.2019, in care din cele doua grupe a cate 12 Participanti directi vor fi selectati cate 6 Participanti directi din fiecare grupa pentru accederea in faza a II-a,
 • faza a II-a, ce se va desfasura in perioada 01.06.2019 – 31.10.2019, in vederea desemnarii castigatorului Marelui Premiu.

5.5. In concret, dupa inregistrarea Participantilor, va avea loc selectia Participantilor care vor accede in faza I a Concursului.

Participantii selectati pentru a participa in cele doua grupe ale fazei I a Concursului vor concura prin indeplinirea activitatilor si sarcinilor trasate de catre Organizator, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.), in vederea calificarii in faza a II-a a Concursului.

Participantii selectati pentru a participa la faza a II-a a Concursului vor cconcura prin indeplinirea activitatilor si sarcinilor trasate de catre Organizator, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.), in vederea desemnarii castigatorului Marelui Premiu.

 

SECTIUNEA V.1

FAZA DE INREGISTRARE

 

5.5. Persoanele interesate sa participe la Concurs, care indeplinesc conditiile cumulative prevazute la art.3.1. si care NU se afla in situatia prevazuta de art.3.3., se vor inregistra prin simpla trimitere a CV-ului si a scrisorii de intentie, insotite de o fotografie, pe adresa de email contact@nunti.ro, pana la data de 31.01.2019.

5.6. Organizatorul NU este obligat sa transmita Participantilor confirmarea inscrierii in Concurs, intrucat toate persoanele care indeplinesc conditiile cumulative prevazute la art.3.1. si care NU se afla in situatia prevazuta de art.3.3, vor fi inscrise in mod automat in Concurs.

 

SECTIUNEA V.2

FAZA DE SELECTIE

 

5.7. Selectia se va efectua de catre Organizator, la libera sa alegere, fara indeplinirea vreunei alte formalitati decat simpla analiza abilitatilor, cunostintelor, perspicacitatii, nivelului de instuire, experinta si de implicare in activitati lucrative ale Participantilor care reies din documentele de inscriere.

5.8. Doar Participantii selectati pentru a participa la faza I a Concursului vor primi un mesaj privind efectuarea selectiei, Organizatorul nefiind obligat sa transmita Participantilor neselectati vreun mesaj in acest sens.

5.9. Organizatorul va selecta un numar de 36 de Participanti, din care 24 vor fi Participanti directi iar restul de 12 vor fi Participanti de rezerva. La libera alegere a Organizatorului si fara indeplinirea altor formalitati, va fi facuta publica in mass-media si/sau pe pagina de internet www.nunti.ro lista continand numele, prenumele, localitatea de domiciliu/resedinta si grupele in care au fost selectati Participantii la faza I a Concursului.

 

SECTIUNEA V.3

FAZA I

 

5.10. Participantul direct care comunica Organizatorului ca nu se prezinta la faza I a Concursului sau care, desi nu exista una dintre situatie exceptionale prevazute in Regulament, NU se prezinta la locatia de desfasurare a oricareia dintre activitatile si sarcinile incredintate lor faza I a Concursului, va fi inlocuit cu oricare dintre Participanti de rezerva, la libera alegere a Organizatorului si fara indeplinirea altor formalitati decat cea a comunicarii inlocuirii catre Participantul direct si catre Participantul de rezerva.

5.11. Faza I este divizata in doua perioade, respectiv 01.02.2019 – 31.03.2019 si 01.04.2019 – 31.05.2019.

5.12. In fiecare dintre cele doua perioade, vor concura Participantii din cate o grupa, respectiv in perioada 01.02.2019 – 31.03.2019 vor concura Participantii din grupa I, iar in perioada 01.04.2019 – 31.05.2019 vor concura Participantii din grupa a II-a

5.13. La sfarsitul fiecarei perioade, vor fi selectati 6 Participanti directi din fiecare grupa pentru accederea in faza a II-a.

5.14. Participantii neselectati pentru accederea in faza a II-a vor deveni in mod automat Participanti de rezerva pentru faza a II-a.

5.15. Participantii selectati pentru a participa in cele doua grupe ale fazei I a Concursului vor indeplini activitatile si sarcinile trasate de catre Organizator, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.), in vederea calificarii in faza a II-a a Concursului, pe baza abilitatilor, cunostintelor, perspicacitatii si a implicarii lor, evaluate subiectiv de catre Organizator, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati.

5.16. In ultima zi a fiecarei perioade, vor fi anuntati de catre Organizator Participantii directi selectati pentru a accede in faza a II-a a Concursului.

5.17. La libera alegere a Organizatorului si fara indeplinirea altor formalitati, va fi facuta publica in mass-media si/sau pe pagina de internet www.nunti.ro lista continand numele, prenumele si localitatea de domiciliu/resedinta ale Participantiilor selectati pentru faza a II-a a Concursului.

5.18. Odata cu selectia pentru a participa la faza a II-a Concursului, fiecare dintre Participantii directi selectati castiga cate un premiu in valoare bruta de 1.000 eur, Organizatorul avand obligatia de plata a premiilor cel mai tarziu la data de 12.04.2019 pentru Participantii directi selectati din grupa I, respectiv cel mai tarziu la data de 12.06.2019 pentru Participantii directi selectati din grupa a II-a.

 

 

SECTIUNEA V.4

FAZA A II-A

 

5.19. Faza a II-a a Concursului se va desfasura in perioada 01.06.2019 – 31.10.2019.

5.20. Participantul direct care comunica ca nu se prezinta la faza a II-a Concursului sau care NU se prezinta la oricare dintre activitatile si sarcinile incredintate lor faza a II-a Concursului, va fi inlocuit de catre Organizator, la libera sa alegere, din randul Participantilor de rezerva, fara indeplinirea altor formalitati decat cea a comunicarii inlocuirii catre Participantul direct si catre Participantul de rezerva. Cu toate acestea, Participantul de rezerva inlocuitor NU este indreptatit la premiul prevazut de art.5.18.

5.21. Participantii selectati pentru a participa la faza a II-a a Concursului vor indeplini activitatile si sarcinile trasate de catre Organizator, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.), in vederea desemnarii castigatorului Marelui Premiu.

5.22. Participantii selectati pentru a participa la faza a II-a a Concursului, vor primi premii suplimentare in cadrul fazei a II-a a Concursului, premii a caror valoare si data de scadenta vor fi stabilite de catre Organizator, in mod unilateral.

5.23. Marele Premiu, in valoare bruta de 25.000 eur, va fi atribuit Participantului care, pe baza abilitatilor, cunostintelor, perspicacitatii in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.) si a implicarii sale in Concurs este ales/desemnat drept castigator al Concursului de catre Organizator, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, pe baza evaluarii sale subiective privind abilitatile, cunostintele, perspicacitatea si implicarea Participantilor in Concurs.

5.24 Organizatorul are obligatia de plata a Marelui Premiu cel mai tarziu la data de 12.11.2019.

5.25. De asemenea, castigatorul Marelui Premiu are optiunea de a se angaja la Organizator, pe baza de contract individual de munca, cu norma intreaga, in functia de Senior Event/Wedding Planner, pe perioada determinata de 1 an incepand cu data de 15.11.2019. Optiunea ferma a castigatorului Marelui Premiu de a se angaja la Organizator in conditiile de mai sus va fi comunicata Organizatorului cel mai tarziu pana la data de 08.11.2019, inclusiv.

5.26. La libera alegere a Organizatorului si fara indeplinirea altor formalitati, va fi facuta publica in mass-media si/sau pe pagina de internet www.nunti.ro lista continand numele, prenumele si localitatea de domiciliu/resedinta a castigatorului Marelui Premiu, precum si cele ale celorlalti Participanti, precum si premiile castigate de acestia pe baza abilitatilor, cunostintelor, perspicacitatii si a implicarii lor.

 

CAPITOLUL VI

DREPTURI SI OBLIGATII. DESPAGUBIRI

 

            6.1. Pe durata Concursului, Participantii se obliga sa participe, la solicitarea Organizatorului, la Campaniile de promovare (spoturi TV, ID-uri de post, caravane, etc.) sau la Evenimentele indicate de Beneficiar, participare in legatura cu care va primi si va respecta programul si toate instructiunile primite de la Beneficiar. Prin “Campanie de promovare” se intelege toate si oricare dintre modalitatile de aducere la cunostinta publicului larg a Concursului si a oricaror aspecte legate de acesta (obiect, premii, participanti, castigatori etc.), cum ar fi, dar fara a se limita la, aparitii ale Participantilor in emisiuni de stiri sau de divertisment, in talk show-uri, in emisiuni live, in show-uri aniversare etc. Prin “Eveniment” se intelege orice intrunire festiva in afara locatiilor in care se desfasoara Concursul, orice eveniment monden si/sau artistic si/sau cultural, organizat de sau pentru Organizator sau pentru organismul de mass-media indicat de Beneficiar, la care Beneficiarul sau organismul de mass-media indicat de Beneficiar este partener media, in vederea promovarii Concursului. Orice modificare in programul Campaniilor de promovare sau al Evenimentelor va fi anuntata cu cel putin cu o ora in avans. Participantii recunosc dreptul exclusiv si discretionar al Beneficiarului de a coordona si de a organiza activitatile de promovare si publicitate ale si din cadrul Concursului. In cazul incalcarii obligatiei mai sus mentionate, Organizatorul, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, are dreptul de a exclude definitiv Participantul in cauza din Concurs.

6.2. Cu exceptia situatiilor in care Participantii au obtinut acordul prealabil, scris al Beneficiarului, Participantii, personal sau prin intermediul unor terti, pe toata durata Concursului, NU vor desfasura activitati de promovare sau de publicitate privind participarea lor la Concurs, NU vor desfasura niciun fel de activitati in scopul de obtine venituri sau orice fel de avantaje ca urmare a participarii lor la Concurs.

6.3. Pe toata perioada a Concursului, Participantii au obligatia sa informeze Organizatorul cu privire la orice solicitare de interviu, declaratie publica, luare de pozitie, sedinta foto, aparitie publica, adresate de terti Participantilor.

6.4. Participantii au obligatia ca pe toata durata Concursului sa NU participe la nicio Campanie de promovare fara a avea acordul prealabil, scris, al Beneficiarului. In sensul celor anterior precizate, campaniile publicitare la care Participantii vor participa vor fi doar cele stabilite de Organizator, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati. In cazul incalcarii obligatiilor mai sus mentionate, Organizatorul, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, are dreptul de a exclude definitiv Participantul in cauza din Concurs.

6.5. Pe durata Concursului, Participantii au obligatia sa nu se prezinte sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor halucinogene sau a substantelor si/sau medicamentelor care pot avea ca efect un comportament disturbator in oricare dintre locatiile in care se desfasoara Concursul ori Campaniile de promovare si/sau Evenimentele. Participantii recunosc dreptul exclusiv si discretionar al Organizatorului de a le cere sa se supuna verificarii cu un alcool-test/etilometru etc. (chiar daca nu este omologat sau verificat periodic de catre Biroul Roman de Metrologie). In cazul in care rezultatul alcool-testului/etilometrului este pozitiv (indiferent de concentratiile de alcool in aerul expirat indicate) Organizatorul, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, are dreptul de a exclude definitiv Participantul in cauza din Concurs. In cazul in care Participantii refuza sa se supuna verificarii cu alcool-testul/etilometrul,   Organizatorul, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, are dreptul de a exclude definitiv Participantul in cauza din Concurs.

6.6. Participantii sunt obligati ca, pe intreaga perioada a Concursului, sa NU aiba un comportament inadecvat sau injurios, sa nu foloseasca un limbaj trivial sau neadecvat exigentelor impuse de Concurs sau de participarea la Campaniile de promovare si/sau la Evenimente. In caz contrar, Organizatorul, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, are dreptul de a exclude definitiv Participantul in cauza din Concurs.

6.7. Pe toata durata Concursului si, ulterior, pentru o durata de 2 ani de la incetarea Concursului, Participantii se obliga sa nu discrediteze (prin declaratii, luari de pozitie, proteste etc.), in mass media sau fata de orice alti terti, pe Organizator, pe afiliatii, salariatii, actionarii, furnizorii si clientii Organizatorului, precum si pe orice alte persoane fizice sau juridice cu care a intrat in legatura, direct sau indirect, pe perioada Concursului. In caz contrar, Organizatorul, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, are dreptul de a exclude definitiv Participantul in cauza din Concurs iar Participantul respectiv este obligat la plata unei despagubiri catre Organizator in valoare de 50.000 eur.

6.8. Pe toata perioada Concursului si pe o perioada de 2 ani de la incetarea acestuia, Participantii au obligatia sa nu faca niciun fel de declaratii sau dezvaluiri IN SPATIUL PUBLIC (media, retele de socializare, site-uri de internet, adunari publice etc.) despre Concurs, despre actualii, fostii sau viitorii afiliati, salariati, actionari, furnizori si clienti ai Organizatorului, despre structura de personal, serviciile oferite, know-how, procedurile interne si marjele de profit ale Organizatorului, precum si despre orice alte persoanele fizice sau juridice cu care a intrat in legatura, direct sau indirect, pe perioada Concursului. In cazul incalcarii obligatiei mai sus mentionate, Organizatorul, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, are dreptul de a exclude definitiv Participantul in cauza din Concurs, iar Participantul respectiv este obligat la plata unei despagubiri catre Organizator in valoare de 50.000 eur.

6.9. Participantii au obligatia sa nu foloseasca direct sau indirect, respectiv prin persoane interpuse, in folosul propriu sau in folosul unui tert, indiferent de scop sau de modalitatea aleasa, logourile, numele comerciale, marcile comerciale, inregistrate sau nu ale Organizatorului si ale partenerilor acestuia, precum si denumirea Concursului. De asemenea, Participantul se obliga sa nu faca publicitate mascata si sa nu promoveze marci comerciale, firme, produse, sigle si/sau servicii in cadrul Concursului. In cazul incalcarii oricareia dintre obligatiile mai sus mentionate, Organizatorul, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, are dreptul de a exclude definitiv Participantul in cauza din Concurs, iar Participantul respectiv este obligat la plata unei despagubiri catre Organizator in valoare de 50.000 eur.

6.10. Participantii au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal cu care intra in contact cu ocazia si pe perioada Concursului, de a le prelucra (daca este cazul) numai cu respectarea dispozitiilor legale in materie si de a nu le face publice sau a permite unor terti sa le acceseze sau sa le faca publice. In cazul incalcarii obligatiei mai sus mentionate, Organizatorul, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, are dreptul de a exclude definitiv Participantul in cauza din Concurs.

6.11. Organizatorul are dreptul de a verifica si monitoriza modul in care Participantii indeplinesc activitatile si sarcinile trasate in timpul Concursului, de rezolvarea carora, pe baza abilitatilor, cunostintelor, perspicacitatii si implicarii lor, depind rezultatele Concursului, respectiv selectia in faza a II-a si castigarea premiilor cu care este dotat Concursul. In cazul in care Organizatorul detecteaza fraude sau tentative de frauda, acesta are dreptul, la libera sa apreciere si fara indeplinirea altor formalitati, de a exclude definitiv orice Participant la Concurs care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al acestuia sau al indeplinirii activitatilor si sarcinilor trasate altor Participanti, precum si sa anuleze premiile acordate Participantilor in cauza, avand dreptul la restituirea lor, in cazul in care au fost deja achitate.

6.12. Participantii au obligatia sa comunice Organizatorului aparitia situatiilor exceptionale constand in imbolnavire, accident ori deces in familie, care ar putea afecta prezenta si participarea sa la Concurs si/sau la Campaniile de promovare ori la Evenimente sau indeplinirea oricaror alte activitati si sarcini stabilite in sarcina lor, cel mai tarziu la ora 23:59 a zilei in care situatia exceptionala a aparut. Daca situatia exceptionala dureaza mai mult de 3 zile calendaristice, luand in calcul si ziua in care Participantul i-a comunicat Organizatorului aparitia situatiei exceptionale, atunci Organizatorul este indreptatit ca, la libera sa alegere si fara indeplinirea altor formalitati, sa inlocuiasca Participantul in cauza cu unul dintre Participantii de rezerva, fara ca Participantul inlocuit in acest mod sa mai poata reveni in Concurs.

6.13. Organizatorul are dreptul de a folosi imaginile si vocea Participantilor, datele lor de identificare, precum si orice inregistrari si/sau fragmente si/sau adaptari ale Concursului, precum si de a exploata drepturile patrimoniale de autor si drepturile conexe privind sau in legatura cu Concursul in scopul promovarii Concursului si a Organizatorului, precum si in vederea exercitarii unor “drepturi de merchandising” care includ fabricarea, vanzarea, acordarea licentelor, publicitate, promovare, furnizarea si distributia de produse, oferirea in sistem barter ori ca premii, de produse intermediare, marfuri si produse de baza de orice natura si descriere, inclusiv, fara a se limita la jocuri video, opere de arta, jucarii, jocuri, produse de publicitate, imbracaminte, produse alimentare, bauturi si articole similare, articole de birotica si papetarie si alte asemenea. Producerea si distribuirea pot fi comerciale sau necomerciale, realizate exclusiv de Organizator sau in parteneriat cu terti. Veniturile ramase din comercializarea produselor de merchandising de genul celor descrise mai sus revin Organizatorului.

6.14. Participantii au obligatia sa participe la realizarea tuturor activitatile legate de promovarea, pregatirea si desfasurarea Concursului (repetitii, inregistrari audio-video etc) in vederea desfasurarii in conditii optime a Concursului, a Campaniilor de promovare si a Evenimentelor.

6.15. Participantii au obligatia sa NU presteze in favoarea unui tert care se afla in relatii de concurenta cu Organizatorul activitati care se afla in concurenta cu cele ce fac obiectul Concursului sau cu cele ale Organizatorului si nici sa participe la alte Concursuri similare pe perioada desfasurarii Concursului ce face obiectul prezentului Regulament.

6.16. Participantii au obligatia sa nu participe (in calitate de invitat sau prezentator) la niciun fel de activitati cu expunere radio sau TV avand caracter politic ori electoral, care sa fie organizate de formatiuni politice sau in cadrul carora sa fie promovate sau prezentate, personalitati ale vietii politice ori formatiuni politice.

6.17. Participantii vor respecta normele privind sanatatea si securitatea in munca, cele privind situatiile de urgenta si cele de prevenire si stingere a incendiilor in toate locatiile in care se vor afla cu ocazia desfasurarii Concursului, fiind in exclusiv raspunzatori in cazul nerespectarii acestora, sub rezerva efectuarii instructajului de catre Organizator, in conformitate cu legislatia in vigoare.

6.18. Toate referirile la Organizator din cuprinsul prezentului Regulament sunt aplicabile si salariatilor si reprezentantilor legali/conventionali ai acestuia.

 

 

CAPITOLUL VII

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

7.1. In temeiul dispozitiilor Regulamentului general privind protectia datelor cu caracter personal, referit in continuare drept ”GDPR” si ale legislatiei romane privitoare la (i) protectia datelor cu caracter personal, referite in continuare drept ”DCP”, (ii) executarea contractelor, (iii) obligatiile legale fiscale, (iv) obligatiile legale de tinere a contabilitatii, (v) obligatiile legale privind disciplina financiar-bancara, (vi) obligatiile legale privind arhivarea, (vii) obligatiile legale privind furnizarea DCP catre autoritatile publice, (viii) obligatiile legale privind sanatatea si securitatea in munca, situatiile de urgenta, prevenirea si stingerea incendiilor, Organizatorul, in calitate de operator DCP, este obligat sa prelucreze DCP ale Participantilor constand in nume, prenume, adresa domiciliu, cod numeric personal, adresa de posta electronica, numar de telefon, semnatura, date bancare necesare efectuarii platilor.

7.2. DCP sunt destinate utilizarii de catre Organizator, pe intreaga perioada in care se desfasoara Concursul, precum si pe perioada de stocare/pastrare/arhivare a documentelor contabile si corespondentei aferente acestuia prevazute de dispozitiile legale.

7.3. Scopurile prelucrarii DCP sunt urmatoarele: 1. participarea la Concurs, desfasurarea acestuia si realizarea comunicarilor legate de acesta, 2. indeplinirea obligatiilor legale mentionate mai sus, 3. realizarea tuturor intereselor legitime ale Organizatorului in legatura cu Concursul.

7.4. Temeiul juridic al prelucrarii DCP il constituie atat desfasurarea Concursului cat si indeplinirea obligatiilor legale mai sus mentionate.

7.5. Participantii NU sunt obligati sa furnizeze DCP si sa-si dea consimtamantul la prelucrarea DCP, insa refuzul furnizarii lor are drept consecinta imposibilitatea inscrierii in Concurs, participarii la acesta, a castigarii si incasarii premiilor.

7.6. Prelucrarea DCP se face prin mijloace automatizate (prin folosirea computerelor, a altor dispozitive electronice inteligente si a aplicatiilor instalate pe acestea) si prin mijloace manuale, fara insa a exista procese decizionale automate art.4 pct.4 si art.22 GDPR.

7.7. DCP vor fi transmise NUMAI tertilor implicati in desfasurarea Concursului si in indeplinirea obligatiilor legale mai sus mentionate.

7.8. Conform GDPR, Participantii au urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, prevazut de art. 13 si 14 GDPR, aferent obligatiei corelative a operatorilor de a comunica date si informatii cu privire la: *identitatea si datele de contact ale operatorilor si ale responsabililor cu protectia datelor, dupa caz, *existenta sau nu a unui acord de prelucrare intre operatori asociati, *scopurile prelucrarii DCP, *categoriile de DCP prelucrate, *categoriile de persoane vizate de prelucrarea DCP, *interesele legitime urmarite de operator, *destinatarii sau categoriile de destinatari ai DCP, *perioada stocarii DCP, *existenta dreptului de a solicita operatorului, in ceea ce priveste DCP ale persoanei vizate, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, a dreptului la portabilitatea datelor, precum si dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii DCP si/sau instantelor de judecata, *daca furnizarea DCP reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, precum si daca persoana vizata este obligata sa furnizeze aceste date cu caracter personal si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii, *existenta sau nu a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, conform art. 22 alin. 1 si 4 GDPR, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata, *in cazul in care DCP nu au fost furnizate chiar de catre persoana vizata, sursa din care provin DCP si, daca este cazul, daca acestea provin din surse disponibile public,
 • dreptul de retragere a consimtamantului acordat, prevazut de art. 13 alin. 2 lit. C si art. 14 alin. 3 lit. D GDPR, constand in posibilitatea persoanei vizate de a-si retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia,
 • dreptul de acces la datele prelucrate, prevazut de art. 15 GDPR, constand in posibilitatea de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu DCP ale sale si, in caz afirmativ, acces la DCP respective si la informatiile mentionate paragraful (i) al prezentului aliniat,
 • dreptul la rectificarea DCP, prevazut de art. 16 GDPR, constand in posibilitatea de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea DCP ale sale inexacte, inclusiv posibilitatea de a obtine completarea DCP care sunt incomplete, prin furnizarea unei declaratii suplimentare,
 • dreptul la stergerea DCP (”dreptul de a fi uitat”), prevazut de art. 17 GDPR, constand in posibilitatea de a obtine din partea operatorului stergerea DCP ale sale, fara intarzieri nejustificate, precum si in obligatia operatorului de a sterge DCP fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre motivele prevazute de art. 17 GDPR
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii DCP, prevazut de art. 18 GDPR, constand in obtinerea restrictionarii prelucrarii DCP ale sale in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: *persoana vizata contesta exactitatea DCP, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea DCP; *prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii DCP, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; *operatorul nu mai are nevoie de DCP in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; *persoana vizata s-a opus prelucrarii DCP, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, prevazut de art. 20 GDPR, constand in: *posibilitatea de a primi de la operator DCP ale sale, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si in *posibilitatea de a transmite aceste DCP altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate DCP, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele doua conditii: prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si 2. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate
 • dreptul de a se opune prelucrarii DCP (dreptul de opozitie), prevazut de art. 21 GDPR, constand in posibilitatea de a se opune prelucrarii DCP ale sale, din motive legate de situatia particulara in care se afla, inclusiv crearii de profiluri.
 • dreptul de a depune plangeri la autoritatea de supraveghere, prevazut de art. 77 GDPR, constand in posibilitatea de a depune plangeri la o autoritate de supraveghere, in special in statul in care isi are resedinta obisnuita, in care se afla locul sau de munca sau in care a avut loc presupusa incalcare, in cazul in care considera ca prelucrarea DCP ale sale incalca GDPR. Autoritatea de supraveghere romana este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, b-dul g-ral Gh. Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro,
 • dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere, prevazut de art. 78 alin. 2 GDPR, constand in posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care autoritatea de supraveghere competenta nu trateaza o plangere sau nu informeaza in termen de trei luni cu privire la progresele sau la solutionarea plangerii depuse in temeiul art. 77 GDPR.

7.9. Pentru exercitarea drepturilor conferite de GDPR, Participantii sunt indrumati sa transmita cereri scrise catre responsabilul cu protectia datelor din partea Organizatorului, domnul Lucian Bagia, pe adresa de email lucian.bagia at bagia.ro sau sa se adreseze Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ori instantelor judecatoresti.

 

 

CAPITOLUL VIII

TAXE SI IMPOZITE

 

8.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din concursuri, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform Codului Fiscal.

8.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

CAPITOLUL IX

INCETAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN

 

9.1. Organizatorul are dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Concursului, din motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Concursului. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea concursului.

 

 

CAPITOLUL X

LITIGII

 

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii se vor rezolva amiabil, iar in cazul in care rezolvarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate in fond de catre Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti sau de catre Tribunalul Bucuresti, conform normelor legale privind competenta materiala a instantelor.

10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite catre Organizator, cel mai tarziu la implinirea unui termen de 2 saptamani de la data incetarii Concursului. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

10.3. Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:

 • numele si prenumele,, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;
 • prezentarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia.

10.4. Contestatiile se vor solutiona in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii lor.

10.5 Participantii sunt raspunzatori in cazul incalcarii dispozitiilor legale in vigoare. Organizatorul este exonerat de orice raspundere in acest sens si isi rezerva dreptul de a sesiza autoritatile in situatia observarii unor astfel de incalcari pe durata desfasurarii Concursului.

 

 

ORGANIZATOR,

K–Event Solutions S.R.L.

prin reprezentant legal

– administrator – domnul Alin Augustin Paul Caraman

 

 

ACT ADITIONAL NR. 1 / 2019 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI "THE PLANNER"

 

1. PREAMBUL

1.1 Prezentul Act aditional a fost incheiat in urma consultarii Participantilor ramasi in Concurs in faza a II-a si a votului unanim al acestora exprimat in data de 05.06.2019

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL

2.1 Valoarea Marelui Premiu prevazuta in Regulament se stabileste la nivelul sumei de 5.000 eur brut. Pe cale de consecinta, toate referirile la Marele Premiu din Regulament se modifica si se considerea facute la valoarea de 5.000 eur brut.

2.2 Art. 4.4 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins: "In plus, toti cei 12 Participanti care, pe baza abilitatilor, cunostintelor, perspicacitatii in domeniul organizarii evenimentelor publice (targuri, saloane, expozitii etc.) si private (evenimente corporate, nunti, aniversari etc.) si a implicarii lor in Concurs acced in faza a II-a a Concursului si nu sunt eliminati apoi din Concurs, vor primi premii suplimentare lunare in valoare de 750 eur, pentru fiecare luna din faza a II-a in care s-au aflat in Concurs. Cu toate acestea, in cazul in care Participantul este eliminat din Concurs in primele 3 zile lucratoare ale unei luni, atunci acesta nu este indreptatit sa primeasca premiu pentru luna calendaristica anterioara."

2.3 Se ia act ca din cei 12 Participanti selectati pentru faza a II-a a Concursului, 2 s-au retras, astfel incat au mai ramas doar 10 Participanti in cursa pentru castigarea Marelui Premiu.

2.4 Art. 5.19 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Faza a II-a a Concursului se va desfasura in perioada 01.06.2019 – 31.10.2019, perioada in care Organizatorul are dreptul ca, pe baza evaluarii sale subiective privind abilitatile, cunostintele, perspicacitatea si implicarea Participantilor in Concurs, sa elimine din Concurs cate maximum 2 Participanti lunar, astfel incat castigatorul Marelui Premiu urmeaza a fi desemnat de catre Organizator, pe baza evaluarii sale subiective privind abilitatile, cunostintele, perspicacitatea si implicarea Participantilor in Concurs, dintre Participantii ramasi in Concurs la sfarsitul acestuia.”

2.5 Pentru evitarea oricaror confuzii, toate referirile la luna calendaristica, lunar si alte asemenea, se considera facute la lunile anului ramase pana la sfarsitul Concursului, respectiv, dupa caz lunile iulie, august, septembrie si octombrie.

3. DATA ACTULUI ADITIONAL

3.1 Prezentul Act aditional nr. 1 / 2019 la Regulamentul oficial al concursului "The planner" a fost adoptat astazi, 02.07.2019, aprobat prin semnatura de catre toti Participantii ramasi in Concurs si afisat pe site-ul www.nunti.ro, astazi, 02.07.2019.

 

 

ORGANIZATOR,

K–Event Solutions S.R.L.

prin reprezentant legal

– administrator – domnul Alin Augustin Paul Caraman

 

Promovarea K-Event Solutions SRL
cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

"Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de
Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro"

"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei"